Salut directeur! Bedankt Marc!

Directeur binnenkort met pensioen

De leerkrachten en de directeur houden elk schooljaar een evaluatie- en planningsvergadering, de laatste woensdag voor het begin van de eindexamens.

mevrouw_veerle_scheirs
Mevrouw Veerle Scheirs

Maar vandaag had deze vergadering toch wel een speciale betekenis, want voor onze directeur was het de laatste keer.
Voor alle duidelijkheid, meneer Vercauteren blijft nog een paar maanden actief in onze school, maar op 1 september geeft hij de fakkel door aan zijn opvolger, mevrouw Veerle Scheirs. Onze school zal er dan ook een coördinator logistiek bijkrijgen en dat wordt de heer Freddy Baeke.

De leerlingen gaven met een sticker aan dat ze de directeur uitwuiven. De leerkrachten droegen een T-shirt met opschrift “Bedankt Marc!”. En omdat mevrouw Scheirs en meneer Baeke vanmiddag langskwamen, hadden enkele leerkrachten de tekst op hun T-shirt aangepast.

Salut directeur!

 

Bedankt Marc!

1,928