Antwerpen

4 Economie

Gisteren trokken, naar jaarlijkse traditie, de leerlingen van het 4de jaar Economie naar Antwerpen.  Het was (bijna) een lentedag!  Ideaal om heel wat veldonderzoek te doen voor de onderzoekscompetentie Economie.

In groepjes van drie gingen de leerlingen op pad, op zoek naar informatie rond een thema: horeca in het stadscentrum, kledingzaken in de Meir, het exclusieve winkelgebied Schuttershofstraat-Hopland, Stadsfeestzaal Shopping, de meer alternatieve winkels in de Kammenstraat…

In en buiten de klas werd deze opdracht voorbereid. Het doel is zo veel mogelijk nuttige gegevens te verzamelen over de economische activiteiten die plaats vinden in het shoppinghart van de stad.  Daarvoor bestudeerde ieder team alvast even het onderzoeksdomein, ging na wat er te zien zou zijn, bedacht vragen voor winkeliers en klanten, stelde observatielijsten op…

In de stad aangekomen, ging elk groepje aan de slag. Er werd geobserveerd, geïnterviewd, vergeleken, gefotografeerd, geïnformeerd, genoteerd…

Tegen 15 uur keerden we naar de school terug om er al een deel van de informatie te verwerken. Over een paar weken zullen dan alle teams een presentatie klaar hebben die ze in de klas voorbrengen. Uiteindelijk zal elke economist uit het 4de jaar een omvattend beeld moeten hebben van Antwerpen-shoppingstad!

571