Antwerpen

Onderzoekscompetentie 4 Economie

Gisteren gingen de leerlingen van het 4de jaar Economie op uitstap naar Antwerpen. Met het weer hadden ze het alvast getroffen: koud, maar zonnig. Ideaal om heel wat veldonderzoek te doen voor de onderzoekscompetentie Economie.

De leerlingen werkten in groepjes van drie en verzamelden informatie rond een thema: kledingzaken in de Meir, horeca in het stadscentrum, Stadsfeestzaal Shopping, Het exclusieve winkelgebied Schuttershofstraat-Hopland, …

Deze opdracht werd voordien in en buiten de klas voorbereid. Ieder team bestudeerde alvast even het onderzoeksdomein, ging na wat er te zien zou zijn, bedacht vragen voor winkeliers en klanten, stelde observatielijsten op, … Dit allemaal met als doel zo veel mogelijk nuttige gegevens te verzamelen over de economische activiteiten die plaats vinden in het shoppinghart van de stad.

In de stad aangekomen ging elk groepje aan de slag. Er werd geïnterviewd, geobserveerd, vergeleken, gefotografeerd, genoteerd, geïnformeerd, …

Tegen 15 uur keerden we naar de school terug om er al een deel van de informatie te verwerken. Over enkele weken zullen dan alle teams een presentatie klaar hebben die ze in de klas voorbrengen. Uiteindelijk zal elke economist uit het 4de jaar een omvattend beeld moeten hebben van Antwerpen-shoppingstad!

374