Caesar leeft!

4 Latijn kwam, zag… en overwon!

In de loop van september kreeg 4 Latijn de opdracht: ‘Verwerk het leven van Caesar op een creatieve manier’. Gedurende vele weken werd er na de lesuren gezwoegd en gezweet. Een prachtige animatiefilm van 12 minuten, een podcast van 44 minuten

Lees verder>

Medicijn tegen migraine

STEM-project, 4de jaar

De leerlingen van het vierde jaar Natuurwetenschappen-STEM en Latijn-STEM maakten een fictief medicijn tegen migraine. Eerst hebben ze de theorie geleerd: wat is migraine en welke medicatie bestaat er al tegen migraine? Daarna moesten de leerlingen

Lees verder>

Antwerpen

MAS en street-art, 3Mw en 3Hw

Onze leerlingen van het 3de jaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen en van het 3de jaar Humane wetenschappen trokken dinsdag naar Antwerpen, in het kader van de vakken Sociologie & psychologie, Kunstbeschouwing en Artistiek project beeld.

Lees verder>

Nationale Bank van België

3 Economische wetenschappen

Vandaag begon de middagpauze voor 3bEw iets vroeger dan gewoonlijk om tijdig in het station te geraken. In de trein kon iedereen genieten van de middaglunch. We kwamen ruim op tijd in Brussel aan. Zo konden we nog een ommetje maken langs de mooie Grote Markt en ook een bezoekje aan Manneke Pis mocht niet ontbreken.

Lees verder>

Groeicurven

3 Maatschappij- en welzijnswetenschappen en 3 Humane wetenschappen

In het 3de jaar wordt in het vak  sociologie & psychologie de levensloop van de mens bestudeerd, met veel aandacht voor groei en ontwikkeling. Zo zijn de leerlingen van 3 humane wetenschappen en van 3 maatschappij- en welzijnswetenschappen zich momenteel aan het verdiepen in de fysieke, socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een baby.

Lees verder>

Tongeren – Valkenburg

4 Latijn

2080 jaar na Caesar brachten ook wij een bezoekje aan de Kelten, samen met alle leerlingen uit het vierde jaar Latijn. Onze eerste stop dateerde uit een recentere periode. We bezochten de catacomben van Valkenburg, in 1908 gekopieerd door een stel schatrijke Valkenburgse amateur-archeologen.

Lees verder>

De Schorre

Relatiedag, 3de jaar

Vandaag trokken alle derdejaars met de fiets naar De Schorre in Boom. De bedoeling van deze dag was om elkaar wat beter te leren kennen. De leerlingen hebben immers allemaal een nieuwe studierichting gekozen en dus zitten er in elk derde jaar, leerlingen die uit verschillende klassen van het tweede jaar komen.

Lees verder>

Milieudag

4de jaar wetenschappen

De leerlingen van het vierde jaar Biotechnologische STEM-wetenschappen en het vierde haar Natuurwetenschappen trokken gisteren op onderzoek voor het vak biologie. Met de fiets reden ze naar het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) in Lier.

Lees verder>

Latijn – Haartooi

Leerlingen 4 Latijn imiteren extravagante kapsels op Romeinse munten

De leerlingen van 4 Latijn kregen in het kader van het vak Antieke cultuur wel een heel originele opdracht voorgeschoteld. Tijdens de lessen over Romeinse munten merkten ze op dat de afgebeelde keizersvrouwen wel heel uitgedoste kapsels vertoonden. Naar analogie van het spelletje ‘wie ben ik?’ gingen de leerlingen vol enthousiasme de uitdaging aan om het kapsel van één van de vrouwen die op de vele antieke munten in de cursus afgebeeld staan na te bootsen. Het resultaat vind je hieronder. De gelijkenissen zijn treffend!

Lees verder>

Laatste wiskundeles

Leerrijk, lekker en krokant

Laatste les wiskunde dit schooljaar voor klas 4c Latijn: herhaling van de te kennen leerstof in de vorm van op te lossen opdrachten. Daar werd in duo aan gewerkt en per gevonden volledig juiste oefening, mocht het duo twee letterkoekjes uit een volle zak nemen. Het duo dat met de bekomen koekjes het langste betekenisvolle woord kon vormen en dan nog liefst een wiskundige term, zou ‘winnen’.

Lees verder>