Curieuze neuzen

Redelijk schone lucht in Scheppers. Adem vrijuit!

Onze school installeerde een meetpakket van CurieuzeNeuzen, het grootste wetenschappelijk onderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Dit project omvat meer dan 20.000 meetpunten, die de concentratie stikstofdioxide (NO2) bepaalden langs Vlaamse wegen tijdens de maand mei. Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor luchtvervuiling door verkeer.

Aan onze school werd een NO2-concentratie gemeten van 26,4 microgram per kubieke meter (indicatieve jaarwaarde). Dat valt binnen de categorie ‘gewoon’, tussen ‘vrij goed’ en ‘matig’. De gemiddelde indicatieve jaarwaarde voor Vlaanderen bedraagt 22,8 microgram per kubieke meter.

Wat betekent dit? De lucht langs de Melaan is niet sterk vervuild met stikstofdioxide. Van de 53 meetpunten op en binnen de ring van Mechelen, zijn er slechts 2 die in een lagere categorie vallen (vrij goed: 20 tot 25 µg/m³). De hoogst gemeten waarde in Mechelen bedraagt 58,8 µg/m³ (uiterst slecht).

Wat betekent dit voor mij? Wanneer je langs de Melaan loopt, zal je weinig schadelijke stikstofdioxide inademen. Dat is goed nieuws, want stikstofdioxide is net als fijn stof en ozon schadelijk voor je gezondheid. Al moet je rekenen dat je natuurlijk niet de hele dag op de Melaan staat. De totale hoeveelheid NO2 die je dagelijks inademt, hangt bijvoorbeeld ook af van je woonplaats en de manier waarop je je verplaatst.

Conclusie? Adem vrijuit op onze school. De luchtkwaliteit voldoet er aan de norm voor stikstofdioxide. En kom met de fiets. De omliggende straten hebben vergelijkbare waarden. Wie met de wagen komt, krijgt in de praktijk vaak meer schadelijke gassen binnen dan wie met de fiets komt. Bovendien blijkt uit vele onderzoeken dat de positieve effecten van beweging (zoals een betere conditie en een sterker geheugen) altijd zwaarder doorwegen dan de negatieve effecten van het inademen van schadelijke gassen langs Vlaamse wegen.

De NO2-concentratie die gemeten werd langs de Melaan aan onze school, bedraagt 26,4 µg/m³ (aangeduid met de pijl). De stippellijntjes geven respectievelijk de advieswaarde en de drempelwaarde aan van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

870