Evaluatie – rapport

ALGEMEEN:

Het rapportsysteem in onze school wil de leerlingen en ouders een duidelijk beeld geven van de prestaties die gedurende het schooljaar en in een examenperiode worden geleverd.

Er zijn dus twee soorten rapporten :

Dagelijks werk (DW) :

Zoals de naam van dit rapport reeds laat vermoeden, willen wij hier de resultaten meedelen van het dagelijks werk van de leerling, met name de taken, overhoringen en andere opdrachten die gedurende het schooljaar door de vakleerkracht worden gegeven.

Er zijn vier dergelijke rapporten: DW1, DW2, DW3 en DW4.
Raadpleeg de kalender om de data te kennen.

Examens (E) :

Wij hechten zeer veel belang aan het kunnen verwerken van grote leerstofgehelen. Daarom worden er voor de meeste vakken examens afgenomen.

Na een examenperiode krijgen de leerlingen de resultaten via een rapport mee naar huis.
Voor de eerste en tweede graad zijn er drie examenperiodes, telkens aan het einde van elk trimester.
De derde graad heeft geen examens in het tweede trimester.
Het examenrooster wordt tijdig meegegeven en kan eveneens op deze site geraadpleegd worden.

ENKELE BIJZONDERHEDEN:

De leerlingen krijgen voor elk vak afzonderlijk een beoordeling. Dit gebeurt d.m.v. een percentage en eventueel een persoonlijk commentaar van de vakleerkracht.

Het rapport geeft ook voor elk vak een totaalbeeld van de klasgroep.

 

Bij de eindbeoordeling wordt voor elk vak een jaartotaal berekend, op basis van de examens én het dagelijks werk. Het dagelijks werk wordt voor een derde verrekend in het jaartotaal, de examens voor twee derden.

Op het einde van het schooljaar krijgt elke leerling een attest en eventueel een advies van de delibererende klassenraad.

17,885