Het Zwartste Zwart

Kunst op school

Twee weken lang werkten verschillende leerlingen rond het thema : “Het Zwartste Zwart ter Wereld”. Dit is een creatief initiatief waar alle scholen in onze scholengroep aan meewerken.
Elke school krijgt het album twee weken’ op bezoek’ en toont dan dat naar school gaan meer is dan enkel de lessen volgen en studeren. Er werden zeer diverse initiatieven georganiseerd.

Tijdens de middag zochten de leerlingen de zwartste hoeken van onze school op. Ze bezochten het museum en maakten foto’s en schetsen van de opgezette dieren. Meneer Baeke gidste ons naar de sterrenkoepel waar we een fantastisch zicht kregen over onze stad. Zelfs het archief werd bezocht. Daar werd een fantastische lichtfoto gemaakt.

Tijdens de lessen Nederlands werd er creatief geschreven rond het thema.

In het seminarie “Stop motion” maakten de leerlingen een kort filmpje.

Tijdens esthetica werden er flipboekjes ineengestoken en bij Engels kregen leerlingen één wit en één zwart blad waarmee ze vrij aan de slag mochten.

Het was een fantastische ervaring voor allen die meededen. Bedankt voor jullie creativiteit!

Wil je de kunstwerkjes van onze school en van de andere scholen eens van dichtbij bekijken, kom dan zeker eens langs op onze tentoonstelling.

 

229