In het spoor van de vluchtelingen

4 Humane Wetenschappen

De leerlingen van 4 Humane gingen in het kader van een lessenreeks over de gevolgen van de vluchtelingencrisis en de discussies rond het migratiepact, met hun eigen ogen de aanmeldprocedure bekijken. In de voormiddag werden ze door Brussel-Noord gegidst en bezochten ze de voormalige Dienst Vreemdelingenzaken (aan het Maximiliaanpark), die recent nog verhuisde naar het ‘Klein Kasteeltje’, een verouderd opvangcentrum. De leerlingen kregen een uitleg over welke vragen aan vluchtelingen gesteld worden tijdens hun interview bij het CGVS (Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen). Ze bezochten verschillende organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en gingen langs in de Begijnhofkerk waar priester Daniel al verschillende keren uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak (kerkasiel) heeft aangeboden.

In de namiddag hebben de leerlingen gesproken met de Syrische vluchteling Yazan, die Aleppo moest verlaten na verschillende bomaanslagen vlakbij zijn huis. Na eerst zijn moeilijke tocht en verhaal te beluisteren – Yazan geraakte door een bomaanslag gedeeltelijk verlamd en kreeg onderweg naar België nog heel wat tegenslag – stelden de leerlingen heel pertinente en belangrijke vragen over het ontstaan van de vluchtelingencrisis in Syrië, hoe wij als mens en de politiek in het algemeen hiermee moeten omgaan, en hoe Yazan hier in België (ver weg van zijn andere familieleden) iets van zijn leven probeert te maken.

341