In het spoor van de vluchtelingen

4 Humane Wetenschappen

De leerlingen van 4 Humane gingen op zoek naar het verhaal achter de vluchtelingenproblematiek. Via allerlei opdrachten kregen de leerlingen meer inzicht in het traject dat vluchtelingen volgen, wanneer ze in België toekomen. Ze bezochten achtereenvolgens de Dienst Vreemdelingenzaken (waar de asielzoekers asiel aanvragen), het Maximiliaanpark, het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatslozen (waar vluchtelingen geïnterviewd worden om te bekijken of ze in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning). Daarna brachten ze een bezoek aan de Begijnhofkerk waar een priester onderdak biedt aan uitgeprocedeerde vluchtelingen.

In de namiddag volgde een aangrijpende getuigenis van de Syrische vluchteling Abdel, die het verhaal van zijn land en zijn zeer zware tocht naar België met de leerlingen deelde.

536