Informatie en inschrijvingen

 

   INFODAGEN   

zaterdag 18 november 2023
en zaterdag 9 maart 2024

voor kinderen van het zesde leerjaar en hun ouders

enkel op afspraak
tussen 9 uur en 17 uur

 

Op zaterdag 18 november 2023 en zaterdag 9 maart 2024  ontvangen wij alle geïnteresseerde kinderen van het zesde leerjaar en hun ouders, voor een rondleiding op onze school. Op onze infodag maak je kennis met onze studierichtingen en onze projecten, neem je een kijkje in onze lokalen en maak je een praatje met onze leerlingen en leerkrachten. Een rondleiding duurt ongeveer een uur.

De infodag in november is identiek aan deze in maart. Daarom is het niet de bedoeling dat eenzelfde gezin zich inschrijft voor beide infodagen. Op die manier hopen wij om alle geïnteresseerden de kans te geven om onze school te bezoeken.

 

Vaak gestelde vraag van ouders: Waarom worden er geen bijkomende rondleidingen of extra infodagen georganiseerd voor kinderen van het vijfde leerjaar?

Leerlingen van het vijfde leerjaar starten pas over een kleine twee jaar in het secundair onderwijs en hoeven dus nu nog niet met hun schoolkeuze bezig te zijn. De situatie is helemaal anders dan enkele jaren geleden. Vroeger werd er ingeschreven op de infodag. De infodag was toen ook de inschrijvingsdag. Kinderen kwamen in het vijfde leerjaar naar de infodag om de school te leren kennen en in het zesde leerjaar kwamen ze nog eens terug, enkel om in te schrijven. Sinds ouders hun kinderen niet meer rechtstreeks kunnen inschrijven in de school, maar moeten aanmelden op een digitaal platform en dit kunnen doen tot vijf maanden na onze eerste infodag en zes weken na onze tweede infodag, is het niet meer noodzakelijk dat de kinderen in het vijfde leerjaar al naar de infodagen komen.

 

UPDATE 08/03/2024

de inschrijvingen voor de infodagen
zijn afgesloten

 

 

.

   ONDERWIJSBEURS   

woensdag 7 februari 2024

Technopolis Mechelen

van 13 uur tot 20 uur

Op woensdag 7 februari 2024 zijn leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar en hun ouders welkom op de regionale Onderwijsbeurs in Technopolis. Tijdens deze beurs maak je kennis met ongeveer dertig secundaire scholen uit de Mechelse regio.

De toegang is gratis, maar je moet wel online reserveren. Meer info op: https://www.mechelen.be/onderwijsbeurs-secundair-onderwijs.

 

 

   OPENLESDAG   

woensdag 13 maart 2024

van 13 uur tot 18 uur

Tijdens de openlesdag op woensdag 13 maart 2023 kunnen leerlingen van het zesde leerjaar les volgen, samen met andere leerlingen. Ze ontmoeten enkele leerkrachten en maken kennis met onze studierichtingen.

Eén les duurt maximaal een uur, verzameling en verplaatsing naar het lokaal en terug inbegrepen. Elke deelnemer volgt één tot drie proeflesjes, afhankelijk van zijn keuze. Wie kiest voor Latijn – STEM, wordt steeds ingeroosterd voor zowel een proeflesje Latijn als een proeflesje STEM. De gekozen proeflesjes worden voor elke deelnemer aansluitend ingeroosterd. 

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind na afloop te komen ophalen of om te wachten in ons cafetaria, met gratis WIFI.

De lessen hebben plaats tussen 13 uur en 18 uur. Elke leerling die inschrijft, ontvangt een week voor de openlesdag een persoonlijk programma op basis van de opgegeven interesse(s), met vermelding van start- en einduur.

 

UPDATE 05/03/2024

de inschrijvingen voor de openlesdag
zijn afgesloten

 

 

   DIGITAAL AANMELDEN   

VAN maandag 25 maart 2024 om 14 uur

TOT vrijdag 19 april 2024 om 14 uur

Ouders dienen hun kind digitaal aan te melden tussen maandag 25 maart 2024 om 14 uur en vrijdag 19 april 2024 om 14 uur, via aanmelden.school. Dit geldt ook voor kinderen waarvan er al een broer of zus op onze school zit en voor kinderen van personeelsleden! Er kan ook aangemeld worden voor andere scholen in de regio. De volgorde van aanmelden is niet belangrijk, ouders hebben dus de hele periode de tijd zonder dat de kansen wijzigen.
Na de aanmeldingsperiode gebeurt de geautomatiseerde toewijzing van een school op basis van het voorrangsrecht (kinderen die al een broer of zus op school hebben of kinderen van personeelsleden), de schoolvoorkeur en toeval. Ten laatste op dinsdag 7 mei 2024 ontvangen de ouders het resultaat van de aanmelding via e-mail.

 

 

 

 

   INSCHRIJVEN VOOR EERSTE JAAR   

woensdag 15 mei 2024
van 16 uur tot 20 uur op afspraak

zaterdag 18 mei 2024
van 9 tot 13 uur op afspraak

Van dinsdag 14 mei tot en met maandag 10 juni 2024 worden de kinderen die aangemeld werden via het digitaal aanmeldingsformulier, ingeschreven in de toegewezen school. Voor ouders waarvan het kind aan onze school werd toegewezen, organiseren wij twee inschrijvingsdagen: op woensdagnamiddag en -avond 15 mei en op zaterdagvoormiddag 18 mei 2024 en . De inschrijvingen zullen gebeuren op afspraak. De ouders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd via e-mail.

Kinderen die niet aangemeld werden via het digitaal aanmeldingsformulier, kunnen vanaf dinsdag 14 mei inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. Deze inschrijvingen noemen we de “vrije inschrijvingen”.

XXXXXXX.

   AANMELDEN VOOR ANDERE JAREN   

infoavond voor kandidaat zijinstromers
dinsdag 21 mei 2024 tussen 19 uur en 21.30 uur

Leerlingen die volgend schooljaar willen starten in een tweede tot en met zesde jaar, de zogenaamde ‘zijinstromers’, zijn met hun ouders van harte welkom op onze infoavond voor zijinstromers, op dinsdag 21 mei, tussen 19 uur en 21.30 uur. Je leert er onze school kennen en kan er terecht met al je vragen over de te volgen aanmeldingsprocedure.

 

 

 

7,485