Internationale Dag van de Thuistaal

En welke taal spreek jij thuis?

Van Algemeen Nederlands tot Plat Mechels: we spreken thuis allemaal de taal die ons het beste ligt. Elk jaar, op 21 februari vieren we dat idee op de Internationale Dag van de Thuistaal, een initiatief van de UNESCO. Dit is de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Wij willen deze dag aangrijpen om even kort stil te staan bij de veelheid aan thuistalen van onze leerlingen. Wie zijn thuistaal goed beheerst en op een positieve manier inzet (bijvoorbeeld voor identiteitsvorming of om andere talen te leren), staat een stuk sterker.

UNESCO riep reeds in 1999 deze dag uit tot de internationale dag van de thuistalen. En ook wij willen als school opgeroepen tot respect en positieve aandacht voor alle talen die in gezinnen worden gesproken.

236