Kazerne Dossin

5de jaar

“Vanuit de 18de-eeuwse Dossinkazerne werden tussen 1942 en 1944 25.484 Joden en 352 zigeuners weggevoerd. Amper 5% keerde levend uit Auschwitz-Birkenau terug. Kazerne Dossin is een intense plaats van herinnering, een unieke ‘lieu de mémoire’. Het museum gaat in op de vervolging van Joden en zigeuners in België. Tot midden 1942 kon de bezetter overal in België rekenen op de vaak welwillende medewerking van de overheden. Hoe was dat mogelijk? Waarom ook die vervolging? Wat betekende ze voor de slachtoffers, en hoe reageerden zij? Was er dan geen verzet?” (www.kazernedossin.eu)

Aansluitend bij de lessen geschiedenis ontdekken de leerlingen in het museum het antwoord op deze vragen. Ze maken er erg concreet kennis met één van de donkerste bladzijden uit de geschiedenis.

Maar er wordt verder gegaan! De link met andere ernstige schendingen van de mensenrechten, vervolgingen, massageweld… wordt ook duidelijk gelegd.

Aansluitend gingen enkele leerlingen ook een kijkje nemen bij één van de wagons die gebruikt werden bij de deportatie.

1,021