Keuze seminaries

Inschrijven ten laatste op maandag 3 juli!

Een seminarie dompelt je voor zeven weken onder in de wereld van het gekozen onderwerp. Het is ook verrijkend dat je in de seminariegroep andere leerlingen ontmoet dan in je klasgroep en misschien ook een andere leraar.

Voor iedere periode maak je, in volgorde van voorkeur, drie keuzes. Kies nauwkeurig en juist! Lees daarom niet enkel de titels van de voorstellen maar de hele uitleg: neem je tijd om te kiezen!

Bij keuze één schrijf je het seminarie dat voor die periode je meeste voorkeur geniet. Kies ook je tweede en derde keuze met zorg.
Let op dat je aan alle voorwaarden voldoet om de gekozen seminaries te volgen.

Na het kiezen worden er van de verschillende eerste keuzes lijsten gemaakt.  Voor de seminaries waarvoor het aantal gekozen plaatsen het voorziene aantal niet overschrijdt, is het makkelijk en blijft de eerste keuze dé keuze.
Zijn er echter meer leerlingen dan mogelijk voor een bepaald seminarie, dan zal de school trachten het seminarie te ontdubbelen. Als dat niet lukt, wordt er tussen de leerlingen van een bepaalde keuze het juiste aantal deelnemers getrokken.  Voor de overige leerlingen met die keuze, wordt er dan gekeken naar de tweede keuze.  Deze keuzes worden bij de andere reeds gemaakte keuzes gevoegd.  Voor de seminaries waarvoor het aantal gekozen plaatsen (eerste en tweede keuze) het voorziene aantal niet overschrijdt is het makkelijk, de keuzes blijven.
Zijn er na de tweede fase opnieuw meer leerlingen dan mogelijk voor een bepaald seminarie, dan zal de school opnieuw trachten het seminarie te ontdubbelen. Als dat niet lukt, worden er tussen de tweede keuzes leerlingen gekozen die dan zullen terugvallen op hun derde keuze.
We herhalen de hele handeling nogmaals voor de derde keuze.
Geraken we er dan nog niet uit, dan zullen we de betrokken leerlingen aanspreken om een oplossing te zoeken.

Laat ons je keuze weten ten laatste op maandag 3 juli. Wie dan niet gekozen heeft, zal op een willekeurige lijst worden bijgezet.

Alle leerlngen kregen een brochure met een gedetailleerde beschrijving van elk seminarie.

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

De online inschrijvingen zijn afgesloten.

 

 

 

1,483