Laptop voor iedereen

Elke leerling mee op de digitale trein!

Wij kunnen er niet meer omheen: onze maatschappij is gedigitaliseerd. Je kan haast geen job meer bedenken waarbij geen gebruik gemaakt wordt van een computer, smartphone, tablet … We gebruiken minder woordenboeken of andere papieren bronnen, want de meeste info vinden we online. Vele mensen gebruiken Facebook, Snapchat, Twitter, WhatsApp … en ook onze bankverrichtingen doen wij via onze computer of smartphone. De volgende jaren zal het gebruik van de computer nog aanzienlijk toenemen.

We vinden het dan ook zeer belangrijk om onze leerlingen op deze ontwikkelingen in onze maatschappij goed voor te bereiden. Daarom hebben wij eind 2017 beslist een laptopproject uit te werken in onze school, te beginnen met de eerstejaars in het schooljaar 2019-2020. Vanaf 1 september 2020 zullen al onze leerlingen een laptop gebruiken, zowel op school als thuis.

Omdat wij dit project gefaseerd uitrollen, zijn er verschillen al naar gelang het leerjaar waarin de leerling op 1 september 2020 zal starten, zowel voor wat betreft het verplicht karakter van het project, het type laptop, de garantieperiode en de prijsvoorwaarden.

Om het overzichtelijk te houden, kunt u vanaf hier doorklikken naar de gewenste pagina.

Leerlingen die op 1 september 2020 starten in het

eerste jaar

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

vijfde jaar

zesde jaar

2,529