Laptop @Scheppers

Een eerste tussentijdse evaluatie

Dit schooljaar zijn we gestart met een laptopproject voor alle leerlingen van het eerste jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van onze school, staat de laptop op de lijst van schoolbenodigdheden, tussen de boeken, de kaften en de sportkledij. Dagelijks brengen de leerlingen hun laptop mee naar school. Ze kunnen er tijdens de les of studie op werken en ‘s avonds nemen ze hem weer mee naar huis, want ze gebruiken hem ook om taken te maken en toetsen voor te bereiden.

Het is onze ambitie om dit project verder uit te breiden naar de andere jaren. Vanaf september 2021 zullen al onze leerlingen met de laptop werken, zowel thuis als op school.

Wij vroegen ons af hoe het nu gesteld is met die laptops in het eerste jaar. Hoe ervaren leerlingen dat? Lukt het voor de leerkrachten om de laptop te integreren in hun lessen? Moet er bijgestuurd worden? Mevrouw Jill Vandevenne (KU Leuven) die het project voor ons opvolgt en leerkrachten daarbij ondersteunt, woonde enkele lessen bij en sprak er met de leerlingen.

Hoewel dit een momentopname is, willen we de resultaten van deze tussentijdse evaluatie graag met iedereen delen. Uiteraard zullen we blijven evalueren en bijsturen waar het nodig is.

ICT-vaardigheden

  • Informatie vinden op het internet lukt doorgaans goed, maar leerlingen vinden het moeilijk om die informatie naar waarde en betrouwbaarheid in te schatten.
  • Het aanbrengen van structuur op OneDrive (mappenbeheer) is voor veel leerlingen een grote uitdaging.
  • Een deel van de leerlingen is nog niet helemaal mee met de verschillende toepassingen in Smartschool.
  • Een aantal eerstejaars leerde vroeger al werken met programma’s als MS Word en MS Powerpoint, maar voor andere leerlingen is het helemaal nieuw.
  • Sommige leerlingen hebben het moeilijk om te typen.

ICT-attitude

Wat het omgaan met ICT betreft, zijn er grote verschillen tussen leerlingen. Een deel van de eerstejaars denkt goed na over schermtijd, met wie ze online contact hebben, hoe een boodschap kan overkomen, …  Andere leerlingen staan daar helemaal niet bij stil.

ICT-gebruik

De leerlingen gebruiken de laptop elke dag thuis, doorgaans voor schoolwerk. Voor ontspanning grijpen ze eerder naar hun smartphone.

Het gebruik op school is erg afhankelijk van de periode, de klas en de leerkracht. De laptop wordt in de les voornamelijk gebruikt om oefeningen te maken, iets op te zoeken, iets te schrijven of om een presentatie voor te bereiden. De laptop wordt intensief gebruikt wanneer er projectmatig gewerkt wordt.

Negatieve ervaringen

De laptop maakt de boekentas zwaarder en wordt nog te weinig gebruikt op school. Enkele leerlingen geven aan dat de laptop afleidt en dat ze liever lezen op papier.

Positieve ervaringen

De leerlingen vinden de lessen met een laptop leuker. Ze vinden het interessant dat ze oefeningen meermaals kunnen maken en dat ze dat kunnen doen op hun eigen tempo.

We hebben in het eerste trimester al veel mooie voorbeelden gezien van leerkrachten die de laptop integreren in hun vak, om zo hun lessen boeiender te maken en de leerwinst te verhogen. Leerkrachten delen hun ideeën met collega’s en gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen. Op onze volgende pedagogische studiedag zal er in alle vakgroepen gewerkt worden rond digitalisering. Momenteel zijn er ook vier leerkrachten die deels lesvrij gemaakt werden om zich bij te scholen en andere leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van de laptop in de klas.

Uitbreiding van het project naar de andere jaren

Schooljaar 2020-2021: vanaf 1 september 2020 zal de laptop gebruik worden in het 1ste, 2de, 4de en 5de jaar.

Schooljaar 2021-2022: vanaf 1 september 2021 zullen al onze leerlingen met een laptop werken.

Infosessies voor derde- en vierdejaars en hun ouders

Wij zullen ons laptopproject volgend schooljaar verder uitrollen en wij willen alle betrokkenen daarover graag tijdig informeren. Daarom organiseren wij voor onze leerlingen van het derde en vierde jaar en voor hun ouders een infosessie waarop zij uitleg zullen krijgen over onze pedagogische visie, onze ict-partner, de kostprijs en betalingsvoorwaarden, de verzekering, de dienst na verkoop, enzovoort.

  • voor de leerlingen van het derde en vierde jaar: dinsdag 18 februari, het vijfde lesuur
  • voor de ouders van deze leerlingen: dinsdag 18 februari, om 20 uur

 

568