Leerkrachten maken schoolomgeving schoon

Pedagogische studiedag

Terwijl de leerlingen woensdag genoten van een lesvrije dag, gingen de leerkrachten op deze pedagogische studiedag in werkgroepen aan de slag rond differentiëren, evalueren en welbevinden. Na dit serieuze gedeelte was er nog ruimte voor enkele verbindende activiteiten. Een team van leerkrachten koppelde het nuttige aan het aangename en verzamelde zwerfvuil tijdens een wandeling in de buurt. Al ploggend werd ruim 8 kg vuilnis van de straten geplukt. Zo dragen we ons steentje bij aan een propere schoolomgeving!

1,033