Welkom aan onze nieuwe directeur

Vandaag in de krant: “Professor criminologie wordt directrice Scheppersinstituut”.

Je kan geen supermarkt binnenstappen of je wordt geconfronteerd met het opschrift “terug naar school!”. Ook in de media heeft men het deze week uitvoerig over de start van het schooljaar. Maar voor onze leerlingen, leerkrachten en ouders is de start van dit schooljaar toch wel een beetje speciaal. De pagina die op onze website deze week het meest aangeklikt werd, is de pagina “schoolbestuur”. Want ja, geef maar toe, zijn we niet allemaal een beetje nieuwsgierig naar onze nieuwe directeur? Natuurlijk wel!  Vanaf morgen 1 september wordt meneer Marc Vercauteren opgevolgd door mevrouw Veerle Scheirs. En dat is ook Het Laatste Nieuws niet ontgaan.

Interview uit Het Laatste Nieuws van donderdag 31 augustus 2017:

Professor criminologie wordt directrice Scheppersinstituut

Vanaf morgen neemt professor criminologie Veerle Scheirs de fakkel over als directeur van het secundair van het Mechelse Scheppersinstituut. “De parallellen tussen een gevangenis en een school zijn groter dan je op het eerste gezicht zou denken.”

Scheirs volgt Marc Vercauteren op, die met pensioen gaat. Hij stond liefst vier decennia aan het roer van de school aan de Melaan. Zijn opvolgster zegt veel respect te hebben voor het werk dat hij de afgelopen veertig jaar heeft verricht.

“Hem opvolgen is een enorme uitdaging. Ik ga dan ook verder bouwen op wat Vercauteren heeft uitgewerkt”, zegt Scheirs. In eerste instantie wil ze zich inwerken in de school. De schoolcontext is dan ook nieuw voor haar. Scheirs was de afgelopen tien jaar verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als professor criminologie, waar ze vooral onderzoek verrichtte naar de re-integratie van gedetineerden in de samenleving en les gaf aan universiteitsstudenten.

Grote parallellen

“Gaandeweg verschoof mijn interesse van het academisch werk naar mijn onderwijs- en dienstverlenende taak.” De overstap van professor criminologie naar schooldirecteur is voor haar dan ook geen onlogische keuze. “Toen ik mij voorbereidde op het sollicitatiegesprek, ben ik enorm geïntrigeerd geraakt door Victor Scheppers. Hij richtte de school op om onderwijs te geven aan kwetsbare groepen en zelfs aan mensen in de gevangenis. Inclusief onderwijs is ook voor mij erg belangrijk.” Vorig jaar stelde Ann Daelemans bij haar overstap van de Mechelse gevangenis naar het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos dat er grote parallellen zijn tussen een school en een gevangenis. Scheirs erkent de parallellen, maar benadrukt ook de verschillen.

“De insteek is anders, maar de parallellen zijn groter dan je op het eerste gezicht zou denken. Beide organisaties hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht, waarbij je door de dienstverlening die je aanbiedt en het engagement van het korps, mensen probeert te laten groeien en zichzelf te laten overstijgen.”

Scheirs vindt haar criminologische achtergrond dan ook bijzonder relevant. “Ook in een school zijn er regels die moeten passen in een duidelijk pedagogisch beleid waarbij er zinvol moet worden omgegaan met belonen en straffen.”

1,268