Olympiade Latijn

Wij vinden de vertaling alvast een pareltje. Nu de jury nog …

De leerlingen Latijn van 5b gaan de uitdaging aan om deel te nemen aan de Vlaamse Olympiade Latijn. Het doel van deze wedstrijd is om klassikaal een zo mooi mogelijke vertaling te maken van een opgegeven fragment uit de Aeneis van Vergilius. Wekenlang werd er ontleed , vertaald en gezocht naar het juiste woord en de origineelste uitdrukking. Vrijdag werd de vertaling voor de laatste maal aan een kritische blik onderworpen en waar nodig bijgevijld. Hopelijk valt dit pareltje (ja, het mag gezegd worden) ook in de smaak van de jury!

732