Op ballingschap met Ovidius

4de jaar Latijn

Op de laatste lesdag van het schooljaar vertrokken de leerlingen Latijn van 4c op ballingschap met Ovidius. Via een soort levensweg volgden ze de auteur doorheen de barbaarse streken van het verre Tomis, waar de Romeinse schrijver de laatste jaren van zijn leven moest slijten.

Door passages te vertalen van de Ars Amatoria – het boek dat hem in diskrediet bracht – en de Tristia, kwamen ze te weten hoe deze grote Latijnse schrijver toch nog zijn lezerspubliek in Rome wist te bekoren.

Na deze levensweg hebben de Latinisten zich niet alleen goed voorbereid op hun examen, maar kunnen ze zich ook beter een beeld vormen van het leven van een gecensureerd schrijver in ballingschap.

542