Organigram

Directie

Beleidsondersteuning

Leerlingbegeleiding

Onthaal

Contact

  • telefonisch via het onthaal van onze school: 015 28 79 10
  • via een bericht op ons schoolplatform Smartschool
  • via een e-mailbericht

 

Directeur
Mevrouw Astrid De Groeve astrid.degroeve@scheppers-mechelen.be
Adjunct-directeurs
Personeel & organisatie
De heer Pieter Rumbaut pieter.rumbaut@scheppers-mechelen.be
Leerlingen & onderwijs
Mevrouw Marleen Vervoort marleen.vervoort@scheppers-mechelen.be
Beleidsondersteuners
ICT & Communicatie
De heer Frank Van Langenhove frank.vanlangenhove@scheppers-mechelen.be
Leerlingbegeleiders
Coördinatoren 1ste graad
Mevrouw Liesbeth Guldentops liesbeth.guldentops@scheppers-mechelen.be
Mevrouw Caroline Verbrugge caroline.verbrugge@scheppers-mechelen.be
Coördinator 2de graad
Mevrouw Veerle Van Dyck veerle.vandyck@scheppers-mechelen.be
Coördinator 3de graad
Mevrouw Anouk Morren anouk.morren@scheppers-mechelen.be
Leerlingcoach
Mevrouw Nina Meykens nina.meykens@scheppers-mechelen.be
Leerlingcoach KVM
Mevrouw Annick Bruyninckx annick.bruyninckx@scheppers-mechelen.be
Onthaalmedewerkers onthaal@scheppers-mechelen.be

 

750