Spreekavond voor ouders, leerkrachten en directie

Onder begeleiding van Karin Lemmens bespreken we in groepjes:
“Hoe kunnen we meer ouders bereiken, beter bereiken en de betrokkenheid verhogen?”

•  Wat is een goede samenwerking tussen school en ouders?
•  Presteert een leerling beter als ouders betrokken zijn?
•  Hoeveel tijd spendeert een leerkracht per week aan ouderbetrokkenheid?
•  Op welke manier communiceert de school met ouders? En ouders met de school?
•  Wat verwachten we van ouderbetrokkenheid?
•  Wat vraagt het van ouders? Wat vraagt het van het schoolteam?
•  Waar liggen de drempels?

Gelieve in te schrijven met het formuliertje hieronder.

Karin Lemmens is reeds meer dan 15 jaar actief in het VCOV, de Vlaamse koepel voor ouders & ouderverenigingen. Zij studeerde kinderpsychologie aan KUL Leuven en is moeder van drie kinderen.

*
*

 

1,144