Oudervriendelijke school

oudervriendelijke_school_1

Eerste oudervriendelijke ASO-school in de provincie Antwerpen
Betrokken ouders maken mee school

In 2012 mochten wij in Wemmel het “Label Oudervriendelijke School” in ontvangst nemen..

Scheppers Mechelen was de eerste ASO-school in de provincie Antwerpen die dit kwaliteitslabel haalde. Drie ASO-scholen in West-Vlaanderen en een in Limburg gingen haar al voor in Vlaanderen.

Het “Label Oudervriendelijke School” is een netoverschrijdend initiatief van de ouderkoepels (VCOV, GO! Ouders en KOOGO) en wordt gesteund door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Met dit kwaliteitslabel willen de ouderkoepels, naast alle andere acties, scholen een positieve stimulans geven om op een constructieve manier aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te werken.

Scholen en ouderwerkingen beseffen immers meer en meer dat klantvriendelijk zijn niet enkel kindvriendelijk betekent. Ook oudervriendelijkheid heeft positieve implicaties op het leer- en opvoedingsproces van de kinderen en op de werking van de school in het algemeen.

Scheppers Mechelen bewijst alvast dat het ook voor een secundaire school de moeite waard loont om – samen met ouders – op zoek te gaan naar manieren om de oudervriendelijkheid te verhogen.

Dit kwaliteitslabel is de bekroning van een intensieve samenwerking tussen de ouderraad en de school(directie) van Scheppers.
Een netoverstijgende beoordelingscommissie besliste op basis van het ingediende verslag en bezoek, dat Scheppers dit kwaliteitslabel mag voeren.

oudervriendelijke_school_2

4,953