Rode Neuzen Dag

Omdat het oké is, je niet altijd oké te voelen

De laatste dagen verschenen op de ruiten van Scheppers spreuken en gedichten, om de leerlingen eraan te herinneren dat het oké is om je niet altijd oké te voelen. Dat het fijn is om complimentjes te geven en te krijgen. Dat we lief mogen zijn voor elkaar. Dat niet alles perfect moet zijn. Rode Neuzen Dag 2019 kleurde Scheppers (een beetje) rood.

788