Schrijf Ze Vrij

Opkomen voor mensenrechten. Wij doen mee!

De enige voorwaarde waaraan voldaan moet worden om van mensenrechten te genieten is … mens zijn. Hier in het relatief veilige Vlaanderen staan we er niet echt bij stil hoe vanzelfsprekend we die mensenrechten vinden. En toch, het kan snel gaan dat deze met de voeten getreden worden. En dus schrijven we samen met vele andere scholen mee om de mensenrechten te verdedigen.

Elk jaar stelt Amnesty International vier casussen voor. Deze handelen over zeer uiteenlopende thema’s. Dit jaar gaat het over mensen die opkomen voor veilige sociale media zonder haatspraak, voor het recht op abortus, voor het recht op een eerlijk proces en voor het recht op leven voor mensen die ter dood veroordeeld werden.

Het zijn zware thema’s waarvoor de leerlingen in de lessen op school toelichting-op-maat krijgen. Vervolgens gaan we met de leerlingen die dat willen, aan de slag en schrijven we dapper onze brieven naar regeringsleiders, ambassadeurs en CEO’s van grote social media multinationals.

Zo worden we allemaal een beetje meer mensenrechtenverdedigers.

376