Startviering

We vliegen erin

Met het thema van de startviering: “We vliegen erin”, hebben we voor de 167ste maal stilgestaan bij het begin van het schooljaar.
Mogen naar school gaan, wat een geluk! Beseffen dat we de tijd krijgen om te leren en te groeien, zodat je er ook kan van genieten. Aandacht voor studie, aandacht voor spel, ontspanning. Aandacht voor elkaar. Daar worden mensen groot van.

We luisterden samen naar de quote van de wetenschapper Stephen Hawking en het verhaal van de Kleine Prins.

In beide benaderingen staan de verwondering en eerbied voor het bestaan centraal. Aandacht voor wat wezenlijk van belang is. Echte vriendschap, zorg dragen voor elkaar. Deze waarden zijn door en door religieus. Want religie betekent opnieuw verbinden.

Mensen kunnen niet leven zonder verbondenheid. Het leven wordt mooi waar men voor elkaar zorg draagt. En het is juist in die verbondenheid en schoonheid dat God zich toont, zich laat vermoeden.

Die aandacht vinden we ook in de verhalen van Jezus, in de wijze waarmee Hij de mensen benaderde. Jezus was aandachtig voor eenieder en vooral nog voor degenen die het niet gemakkelijk hadden. “Hij ging al weldoende rond”, zeggen de evangelisten. Hij nam de tijd om te praten, te eten, te wandelen, er gewoon te zijn bij de mensen.

Laten we elkaar daarom ook dit schooljaar “tijd schenken”. Laten we de tijd nemen om elkaar aandachtig tegemoet te treden, ondanks de soms hectische momenten op school. Laten we daarbij onszelf niet vergeten, en ons toelaten tot rust te komen, het stil te maken in ons hoofd en hart, met gebed en bezinning. “Alleen met je hart kan je echt zien.” Zorg voor elkaar zoals de Kleine Prins voor zijn roos zorgde en zoals Jezus het ons geleerd heeft. Ook onze school wordt pas echt een Scheppersschool wanneer we zorg dragen voor elkaar en verwonderd blijven over het leven. Kijk naar de sterren, wees verwonderd en hoe moeilijk het leven soms ook is, geef nooit op.

Een fijn schooljaar!

687