Studierichtingen derde graad

Derde graad vanaf 1 september 2023 (te beginnen in het vijfde jaar)

In de derde graad verdiep je je in de fundamentele vakken en leer je zelfstandig werken.

Net als in onze tweede graad, kan je kiezen uit vier studiedomeinen:

  • Economie & Organisatie
  • Maatschappij & Welzijn
  • STEM
  • Taal & Cultuur

Binnen elk studiedomein bieden wij verschillende studierichtingen aan. Al onze studierichtingen hebben de doorstroomfinaliteit. Concreet betekent dit dat onze studierichtingen de leerlingen voorbereiden om verder te studeren.

.

Overzicht

Deze studierichtingen bieden wij aan in onze derde graad:

VERGELIJKENDE LESSENTABEL

 

.

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Beschrijving van de studierichting

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische, domeingebonden studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Lessentabel Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Aantal lestijden per week: 32

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 0
Biologie 3 3
Chemie 3 3
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 2 2
Fysica 2 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Nederlands 3 3
Semestervak 2 2
STEM 3 3
Wiskunde 4 4
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Economie – Moderne talen

Beschrijving van de studierichting

Economie – Moderne talen is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Lessentabel Economie – Moderne talen

Aantal lestijden per week: 32

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Economie 4 4
Engels 3 3
Esthetica 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2 2
Wiskunde 3 4
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Economie – Wiskunde

Beschrijving van de studierichting

Economie – Wiskunde is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Wiskundig sterke leerlingen kunnen uitgedaagd worden met een extra pakket wiskunde*.

Lessentabel Economie – Wiskunde

Aantal lestijden per week: 32 of 34*

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Economie 4 4
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2
Wiskunde 6 of 8* 6 of 8*
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

*Leerlingen van EcWi (en LaWi en WeWi) kunnen kiezen voor twee extra uren wiskunde (acht in plaats van zes), wat het totaal aantal lestijden per week op 34 brengt. Deze complementaire wiskunde-uren worden twee keer als een achtste lesuur ingeroosterd.

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Humane wetenschappen

Beschrijving van de studierichting

Humane wetenschappen is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

Lessentabel Humane wetenschappen

Aantal lestijden per week: 32

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1
Filosofie 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2 2
Sociale en gedragswetenschappen 5 5
Statistiek 2
Wiskunde 3 2
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Latijn – Moderne talen

Beschrijving van de studierichting

Latijn – Moderne talen is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Lessentabel Latijn – Moderne talen

Aantal lestijden per week: 32

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Algemene literatuurwetenschappen 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Esthetica 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2 2
Wiskunde 3 3
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Latijn – Wetenschappen

Beschrijving van de studierichting

Latijn – Wetenschappen is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Lessentabel Latijn – Wetenschappen

Aantal lestijden per week: 32

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2 2
Wiskunde 4 4
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Latijn – Wiskunde

Beschrijving van de studierichting

Latijn – Wiskunde is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Wiskundig sterke leerlingen kunnen uitgedaagd worden met een extra pakket wiskunde*.

Lessentabel Latijn – Wiskunde

Aantal lestijden per week: 32 of 34*

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen 1
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2
Wiskunde 6 of 8* 6 of 8*
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

 

*Leerlingen van LaWi (en EcWi en WeWi) kunnen kiezen voor twee extra uren wiskunde (acht in plaats van zes), wat het totaal aantal lestijden per week op 34 brengt. Deze complementaire wiskunde-uren worden twee keer als een achtste lesuur ingeroosterd.

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Moderne talen

Beschrijving van de studierichting

Moderne talen is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal, we hebben als school ervoor gekozen om Spaans aan te bieden. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde .

Lessentabel Moderne talen

Aantal lestijden per week: 32

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Algemene literatuurwetenschappen 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Esthetica 1
Frans 4 5
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2 2
Spaans 2 2
Taal & media 1
Taaltechnologie 1 1
Wiskunde 3 3
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Welzijnswetenschappen

Beschrijving van de studierichting

Welzijnswetenschappen is een theoretische, domeingebonden studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Lessentabel Welzijnswetenschappen

Aantal lestijden per week: 32

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Esthetica 1
Filosofie 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Financieel-economische vorming 1
Maatschappelijk project 2 2
Natuurwetenschappen 2 3
Nederlands 4 4
Semestervak 2 2
Statistiek 0 1
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6 5
Wiskunde 3 2
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Wetenschappen – Wiskunde

Beschrijving van de studierichting

Wetenschappen – Wiskunde is een sterk theoretische, domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Wiskundig sterke leerlingen kunnen uitgedaagd worden met een extra pakket wiskunde*.

Lessentabel Wetenschappen – Wiskunde

Aantal lestijden per week: 32 of 34*

  5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke en financieel-economische vorming 1
Nederlands 4 4
Semestervak 2 2
Wiskunde 6 of 8* 6 of 8*
  5de jaar 6de jaar

 

 

 

 

 

 

*Leerlingen van WeWi (en LaWi en EcWi) kunnen kiezen voor twee extra uren wiskunde (acht in plaats van zes), wat het totaal aantal lestijden per week op 34 brengt. Deze complementaire wiskunde-uren worden twee keer als een achtste lesuur ingeroosterd.

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Vergelijkende lessentabel

Standaard tellen de studierichtingen 32 lestijden per week. Optioneel kunnen leerlingen van EcWi, LaWi en WeWi kiezen voor twee extra uren wiskunde (acht in plaats van zes), wat het totaal aantal lestijden per week op 34 brengt. Deze complementaire wiskunde-uren worden twee keer als een achtste lesuur ingeroosterd.

Wanneer het aantal lestijden voor een bepaald vak in het zesde jaar verschilt van het aantal in het vijfde jaar, dan worden voor dit vak in onderstaande tabel twee aantallen vermeld.

 

  Bw EcMt EcWi Hw LaMt LaWe LaWi Mt Ww WeWi
Aardrijkskunde 2 | 0 1 1 1 1 1 1 1 2 | 0 1 | 2
Algemene literatuur-wetenschappen – | 1 – | 1
Biologie 3 1 1 1    2 | 2
Chemie 3 2 | 1 2 2 | 1    2
Duits 2 2 2
Economie 4 4
Engels 2 3 2 2 3 2 2 3  2
Esthetica – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1
  Bw EcMt EcWi Hw LaMt LaWe LaWi Mt Ww WeWi
Filosofie 2  2  
Frans 2 4 3 3 4 3 3 4 | 5  2
Fysica 2 | 3 1 2 1  
Geschiedenis 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 0 | 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatica-wetenschappen 1 | – 1 | – 1 | – 1 | 0
Kunst-beschouwing 1    
Latijn 4 4 4    
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Financieel-economische vorming 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | –
Maatschappelijk project                 2  
Natuurweten-schappen 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 3  
  Bw EcMt EcWi Hw LaMt LaWe LaWi Mt Ww WeWi
Nederlands 3 4 4 4 4 4 4 4  4  4
Semestervak 2 2 – | 2 2 2 2 – | 2 2 2 2
Sociale en gedrags-wetenschappen 5    
Spaans 2    
Statistiek – | 2  – | 1  
STEM 3    
Taal & media 1 | –    
Taaltechnologie 1    
Toegepaste sociale en gedrags-wetenschappen 6 | 5   
Wetenschap-pelijke taalvaardigheid 1    
Wiskunde 4 3 | 4 6 of 8 3 | 2 3 4 6 of 8 3  3 | 2  6 of 8
Bw EcMt EcWi Hw LaMt LaWe LaWi Mt  Ww WeWi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

505