Troje in scène

2de jaar Latijn

De leerlingen van het tweede jaar Latijn hebben deze week de Trojaanse verhalensaga ten tonele gebracht. Ze brachten verschillende Griekse en Trojaanse personages tot leven in het uitbeelden van aloude verhalen als de twistappel, het offer van Iphigenia, het Trojaanse paard en vele andere verhalen. Het inlevingsvermogen werd versterkt door allerlei attributen en gepaste verkleedkleren.

768