Was Caesar een massamoordenaar?

Projectweek, 4 Latijn

Afgelopen week was projectweek voor klas 4d, binnen het vak Latijn. Heel de week bereidden de leerlingen zich voor op een debat rond de vraag “Was Caesar een massamoordenaar?”. Vol overgave stortten ze zich op hun rol als voor- of tegenstander. Ze lazen heel wat wetenschappelijke artikels en speurden naar argumenten die zij of de tegenpartij konden gebruiken. Hiermee bouwden ze hun verhaal, onderbouwden ze dit met goede argumenten en verdedigden ze het tegen aanvallen van de tegenpartij. Elk groepslid kreeg een onderdeel waarin hij zich verder specialiseerde. Op vrijdag gingen de leerlingen in geheim conclaaf: elke groep trok zich terug in een apart klaslokaal om alles nog een laatste keer door te lopen.

Het debat zelf werd gejureerd door meneer Goossenaerts, die zelf het semestervak genocidestudies geeft, en mevrouw Vandeneynde, klastitularis en leerkracht Nederlands. Het debat werd gemodereerd door mevrouw Schols, de leerkracht Latijn. De leerkrachten waren erg onder de indruk van de diepgang die de leerlingen in een week tijd hadden opgebouwd. Het lukte hun om hun verhaal en argumenten beheerst en overtuigend te presenteren met respect voor hun tegenstanders. We eindigden met een genuanceerde blik op een gecompliceerd onderwerp. Topprestatie 4d! Wij zijn erg trots op jullie en hopen van jullie hetzelfde.

 

 

337