Wat na de eerste graad?

Doorstroming naar het hoger onderwijs

Ook in ons vernieuwd studieaanbod bereiden al onze studierichtingen de leerlingen voor op het hoger onderwijs.

Vanaf 1 september 2021 zet de onderwijsvernieuwing zich door in het derde jaar. Vanaf 1 september 2024 zal de vernieuwing uitgerold zijn in alle jaren.

Wij geven hieronder een beknopt overzicht van de studierichtingen die we zullen aanbieden in de tweede en derde graad.

 

Tweede graad

Keuze uit 4 studiedomeinen:

 • Economie & Organisatie
 • Maatschappij & Welzijn
 • STEM
 • Taal & Cultuur

Binnen elk studiedomein bieden wij verschillende studierichtingen aan. Al onze studierichtingen zijn domeinoverschrijdend  en hebben de doorstroomfinaliteit. Concreet betekent dit dat onze studierichtingen algemeen vormend zijn en dat zij onze leerlingen voorbereiden om verder te studeren.

 

Derde graad

 • Economie – Moderne talen
 • Economie – Wiskunde
 • Humane wetenschappen
 • Latijn – Moderne talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Wetenschappen – Wiskunde

Alle studierichtingen bereiden voor op het hoger onderwijs.

 

505