Wat na de eerste graad?

Doorstroming naar het hoger onderwijs

Al onze studierichtingen bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs.

In de tweede graad geef je écht richting aan je studie.

Je hebt in onze school de keuze uit 4 studiedomeinen:

 • Economie & Organisatie
 • Maatschappij & Welzijn
 • STEM
 • Taal & Cultuur

 

Binnen elk studiedomein bieden wij verschillende studierichtingen aan. Al onze studierichtingen hebben de doorstroomfinaliteit. Concreet betekent dit dat onze studierichtingen de leerlingen voorbereiden om verder te studeren.

.

Overzicht

Deze studierichtingen bieden wij aan in onze tweede graad:

LESSENTABELLEN

 

.

Latijn

Beschrijving van de studierichting

 • Latijn is een sterk theoretische domeinoverschrijdende richting die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket wiskunde en Latijn.
 • De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Leerlingprofiel

 • Heb je een sterk taalgevoel?
 • Vind je het fijn om je te verdiepen in Latijn en Romeinse cultuur?
 • Wil je teksten in het Latijn ontdekken en op zoek gaan naar de gepaste vertaling?
 • Heb je een aanleg en belangstelling voor het verwerken en het structureren van informatie?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Latijn doorstromen naar:

 • Latijn – Moderne talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Wetenschappen – Wiskunde

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Latijn – STEM

Beschrijving van de studierichting

 • Latijn is een sterk theoretische domeinoverschrijdende richting die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket wiskunde en Latijn.
 • De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Leerlingprofiel

 • Heb je een sterk taalgevoel?
 • Vind je het fijn om je te verdiepen in Latijn en Romeinse cultuur?
 • Wil je teksten in het Latijn ontdekken en op zoek gaan naar de gepaste vertaling?
 • Ben je graag bezig met onderzoeken in een labo?
 • Ben je geboeid door de nieuwste wetenschappelijke inzichten?
 • Heb je een aanleg en belangstelling voor het verwerken en het structureren van informatie?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Latijn – STEM doorstromen naar:

 • Latijn – Moderne talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Wetenschappen – Moderne talen
 • Wetenschappen – Wiskunde

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Moderne talen

Beschrijving van de studierichting

 • Moderne talen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende richting die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket talen.
 • De leerlingen verdiepen zich in communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en in het vierde jaar ook in het Duits.

Leerlingprofiel

 • Heb je een sterk taalgevoel?
 • Druk je je vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en ben je nieuwsgierig naar andere culturen?
 • Ben je geboeid door literatuur en wil je teksten analyseren?
 • Heb je een aanleg en belangstelling voor het verwerken en het structureren van informatie?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Moderne talen doorstromen naar:

 • Economie – Moderne talen
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Moderne talen – Wiskunde

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Economische wetenschappen

Beschrijving van de studierichting

 • Economische wetenschappen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende richting die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket wiskunde en economie.
 • Met behulp van de specifieke vakken verwerven de leerlingen inzicht in economie als systeem en in de werking van ondernemingen.
 • De leerlingen leren logisch en kritisch denken om zo economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Leerlingprofiel

 • Heb je een brede belangstelling voor economische en maatschappelijke problemen?
 • Heb je interesse in wiskunde?
 • Heb je ondernemingszin?
 • Heb je een aanleg en belangstelling voor het verwerken en het structureren van informatie?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Economische wetenschappen doorstromen naar:

 • Economie – Moderne talen
 • Economie – Wiskunde

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Humane wetenschappen

Beschrijving van de studierichting

 • Humane wetenschappen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende richting die een brede algemene vorming combineert met filosofie, kunstbeschouwing, psychologie en sociologie.
 • De leerlingen ontwikkelen een sociaal en psychologisch begrippenkader en leren verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.
 • Leerlingen maken kennis met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.
 • De leerlingen leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren kunstvormen analyseren.

Leerlingprofiel

 • Wil je alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen?
 • Heb je zin om je extra te verdiepen in filosofie, kunst, sociologie en psychologie?
 • Kun je op een wetenschappelijke en analytische manier kijken naar mens en samenleving?
 • Heb je een aanleg en belangstelling voor het verwerken en het structureren van informatie?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Humane wetenschappen doorstromen naar:

 • Humane wetenschappen

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Natuurwetenschappen

Beschrijving van de studierichting

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende richting die een brede algemene vorming combineert met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de richtingsvakken wiskunde, biologie, chemie en fysica.

Leerlingprofiel

 • Heb je een aanleg voor probleemoplossend en onderzoekend werken?
 • Ben je graag bezig met onderzoeken in een labo?
 • Ben je geboeid door de nieuwste wetenschappelijke inzichten?
 • Ben je begaan met de mens, het milieu en het klimaat?
 • Heb je een aanleg en belangstelling voor het verwerken en het structureren van informatie?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Natuurwetenschappen doorstromen naar:

 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Natuurwetenschappen – STEM

Beschrijving van de studierichting

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende richting die een brede algemene vorming combineert met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de richtingsvakken wiskunde, biologie, chemie en fysica.

Leerlingprofiel

 • Heb je een aanleg voor probleemoplossend en onderzoekend werken?
 • Ben je graag bezig met onderzoeken in een labo?
 • Ben je geboeid door de nieuwste wetenschappelijke inzichten?
 • Ben je begaan met de mens, het milieu en het klimaat?
 • Heb je een aanleg en belangstelling voor het verwerken en het structureren van informatie?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Natuurwetenschappen – STEM doorstromen naar:

 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Beschrijving van de studierichting

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische domeinspecifieke studierichting die een basiscursus talen en een verdiepend pakket wiskunde combineert met biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. In deze studierichting gaat er veel aandacht naar onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit biologie, chemie en fysica. Vanuit
wiskunde leer je ook nadenken over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Leerlingprofiel

 • Heb je een aanleg voor probleemoplossend en onderzoekend werken?
 • Vond je de lessen STEM en natuurwetenschappen in de eerste graad interessant?
 • Ben je begaan met de mens, het milieu en het klimaat?
 • Ben je bereid om nauwkeurig onderzoek uit te voeren in allerlei labo’s, zowel individueel als in teamverband?
 • Ben je gemotiveerd om te werken en wil je kritisch nadenken over je leerhouding?
 • Kun je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren?
 • Wil je na het secundair onderwijs graag verder studeren?

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Natuurwetenschappen – STEM doorstromen naar:

 • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Lessentabel

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Lessentabellen

Alle studierichtingen tellen 32 lestijden per week.

Wanneer het aantal lestijden voor een bepaald vak in het vierde jaar verschilt van het aantal in het derde jaar, dan worden voor dit vak in onderstaande tabel twee aantallen vermeld.

Merk op dat de optie Natuurwetenschappen – STEM enkel in het vierde jaar aangeboden wordt.

 

La LaSt Mt Ew Hw Nw NwSt Bw
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 – | 1 1
Actualiteit 1 | –
Antieke cultuur 2 | 1
Artistiek project – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1
Biologie 1 1 1 1 1 2 – | 2 2 | 3
Chemie 1 1 1 1 1 2 – | 2 3
Duits – | 1 – | 2 – | 2 – | 2
Economie 2 | 2 4
Engels 2 2 3 3 | 2 3 | 2 3 | 2 – | 2 2
Filosofie 1 | 2
Frans 3 3 5 | 4 4 4 4 – | 4 3
Fysica 1 1 1 1 1 2 – | 2 3 | 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 – | 2 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 – | 2 2
Kunstbeschouwing 1 | 2
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 – | 2 2
Mens & samenleving 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | –
Nederlands 4 4 5 | 4 4 4 4 – | 4 4
Psychologie en sociologie 4 | 3
STEM 2 2 | 1 – | 3 3
Taal & media 2
Wiskunde 5 5 4 5 4 5 – | 5 5
  La LaSt Mt Ew Hw Nw NwSt Bw

 

 

 

 

 

Tijdens het schooljaar 2021-2022 gelden voor het vierde jaar nog de studierichtingen van voor de onderwijshervorming:

 • Economie (Ec)
 • Humane Wetenschappen (Hw)
 • Latijn (La)
 • Wetenschappen (We)

 

 

944