Week Tegen Pesten

Scheppers trekt een lijn tegen pesten!

Pesten is jammer genoeg een gekend fenomeen, dat absoluut geen kans mag krijgen binnen de muren van onze warme school! De week tegen pesten ligt ons dan ook nauw aan het hart. En zoals enkele bekende tv-figuren met hun STIP-IT actie aan de slag gingen, zaten ook onze leerlingen niet stil.

In de Week Tegen Pesten willen leerlingen en leerkrachten nog luider hun stem laten horen tegen pesten. Iedereen kent inmiddels de betekenis van de vier stippen, de actie die Ketnet startte in 2018, waarbij STIP staat voor “Samen Tegen Iemand Pesten”. Door het plaatsen van vier stippen op je hand, beloof je vier afspraken over pesten na te leven:

  1. ik ben tegen pesten en zal er nooit aan meedoen
  2. ik praat erover als ik pesten opmerk
  3. ik sluit zelf niemand uit
  4. ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt

Vrijdagmiddag 17 februari hebben we een lange ‘stippenlijn’ tegen pesten gevormd met leerlingen en leerkrachten. Met dank aan Lyna Geniets uit klas 3f en lid van Victory, om van dit evenement een filmpje te maken.

In de eerste graad waren er nog een paar andere initiatieven in het kader van de Week Tegen Pesten. Daar hielden de leerlingen een hele week een ‘Detox Challenge’: elke dag stond een ander ‘woord van de dag’ centraal, waaraan een concrete actie werd gekoppeld die bijdraagt tot een betere klassfeer.

Daarnaast hebben de eerstejaars tijdens het vak ‘Skills’ sokken versierd, die ze op de Werelddownsyndroomdag (21 maart) zullen dragen.

 

344