CLB-schoolteam

clb_het_kompas

Onze school werkt samen met

C.L.B. “HET KOMPAS” – Vijfhoek 1 – 2800 Mechelen

Tel. 015 41 89 11 – Fax 015 41 89 13

E-mail : mechelen@clbkompas.be

 

Openingsuren

maandag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
woensdag  van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
donderdag  van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
vrijdag  van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

 

Vrij spreekuur op onze school

in CLB-lokaal op 1ste verdieping middenblok

dinsdag van 12.30 tot 13.30 uur

1ste en 3de dinsdag: Krista Sergeant

2de en 4de dinsdag: Katrien Van Assche

C.L.B. staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Het is een hulp- en adviescentrum voor schoolgaande jongeren en hun ouders. De C.L.B.-begeleiders leggen basisdossiers aan voor alle leerlingen, volgen de klassenraden en begeleiden de studiekeuze. Ze begeleiden eveneens de leerlingen individueel bij persoonlijke problemen of studiemoeilijkheden en verwijzen voor sommige problemen door naar meer gespecialiseerde instanties.

De C.L.B.-consulenten kunnen zelf initiatief tot begeleiding nemen, maar leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen er ook om verzoeken. Voor onze leerlingen is er een wekelijks spreekuur, elke dinsdag tussen 12.30 uur en 13.25 uur in het lokaaltje op de eerste verdieping van de middenblok.

Ook het voormalig Medisch Schooltoezicht wordt door het C.L.B. verzekerd. Het C.L.B. heeft als taak de gezondheid van alle jongeren preventief op te volgen gedurende de ganse schoolloopbaan. Hierbij is er speciale aandacht voor de groei, de ontwikkeling en eventuele gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als psychisch.

 

CLB-schoolteam

Dr. Ann Popelier: schoolarts
Mevrouw Katrien Van Assche: schoolanker

 

10,010