CLB-schoolteam

clb_het_kompas

Onze school werkt samen met

C.L.B. “HET KOMPAS” – Vijfhoek 1 – 2800 Mechelen

Tel. 015 41 89 11

E-mail: mechelen@clbkompas.be

Website: clbkompas.be


Openingsuren

maandag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
woensdag  van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
donderdag  van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
vrijdag  van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

 

Afspraak maken op onze school

in CLB-lokaal op 1ste verdieping middenblok

Afspraken gaan door op dinsdag. Om een afspraak te maken, stuur je een smartschoolbericht naar Katrien Van Assche.


C.L.B. staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Het is een hulp- en adviescentrum voor schoolgaande jongeren en hun ouders. De C.L.B.-begeleiders leggen basisdossiers aan voor alle leerlingen, volgen de klassenraden en begeleiden de studiekeuze. Ze begeleiden eveneens de leerlingen individueel bij persoonlijke problemen of studiemoeilijkheden en verwijzen voor sommige problemen door naar meer gespecialiseerde instanties.

De C.L.B.-consulenten kunnen zelf initiatief tot begeleiding nemen, maar leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen er ook om verzoeken. Voor onze leerlingen is er een wekelijks spreekuur, elke dinsdag tussen 12.30 uur en 13.25 uur in het lokaaltje op de eerste verdieping van de middenblok.

Ook het voormalig Medisch Schooltoezicht wordt door het C.L.B. verzekerd. Het C.L.B. heeft als taak de gezondheid van alle jongeren preventief op te volgen gedurende de ganse schoolloopbaan. Hierbij is er speciale aandacht voor de groei, de ontwikkeling en eventuele gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als psychisch.

 

CLB-schoolteam

Mevrouw Katrien Van Assche
Schoolanker

Dr. Mich Lambrecht
Schoolarts

Mevrouw Sofie Dries
Verpleegkundige


Gratis informatie, advies en begeleiding

Je maakt je zorgen? Heb je het gevoel dat er iets niet goed zit, thuis of op school?
Als er tijdens de schoolloopbaan problemen opduiken, staan we klaar om te luisteren. Of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes, samen met jou zoeken we naar antwoorden.

Neem gerust contact op met ons. Ons team staat klaar om te helpen. Samen bekijken we wat er aan de hand is en wat wij of andere professionals er kunnen aan doen.

Hoe werken CLB Het Kompas en de school samen?

Zowel de school als het CLB streven naar jouw welzijn, op elk vlak en in alle omstandigheden.
Daarom werken we vaak samen met de school. Toch zijn we als CLB onafhankelijk van de school.
Terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening.
Je kan dus rekenen op geheimhouding.

1,061