Middagactiviteiten

In code geel/oranje/rood is onze middagpauze beperkt tot 50 minuten. Bovendien valt de middagpauze in deze kleurencodes niet voor alle leerlingen op hetzelfde moment. Daarom zijn de middagactiviteiten tijdelijk beperkt tot: stille middagklas en open klas met de klastitularis.

1,162