Ondernemer voor de klas

Ditke Van Goethem (Nextel) en Geert Torfs (Fabrique Fantastique) voor de klas

Onze economisten van het vijfde en zesde jaar kregen ondernemers op bezoek die kwamen getuigen over een wereld die bijzonder snel evolueert.Vorige week kwam Ditke Van Goethem, HR director bij Nextel, langs in 6a Economie – Moderne Talen en 6b Economie – Wiskunde. In een interactieve sessie houdt ze en warm pleidooi voor ondernemerschap. Niet alleen voor wie graag een eigen zaak wil opstarten maar voor iedereen. Overal kan ondernemingszin goed van pas komen! Mevrouw Van Goethem maakt concreet hoe men van dromen plannen kan maken en ze dan ook nog verwezenlijken. Dat vergt natuurlijk een flinke dosis durf, maar ook grondige studie. In haar verhaal illustreert ze hoe ze als communicatiewetenschapper haar loopbaan tot nu toe vorm heeft gegeven. Een belangrijke tegelwijsheid die ze de leerlingen meegeeft is: “Met beide voeten op de grond kom je geen stap vooruit.”

Deze week trapte serial entrepreneur Geert Torfs van Fabrique Fantastique het semestervak Actuele en Bedrijfseconomische Topics af. De leerlingen uit het 5de jaar Economie, die voor dit semestervak kozen, kregen een inspirerend verhaal van vallen en opstaan, weer vallen en weer opstaan. Na een eerste stap als werknemer bij Studio 100, heeft Geert Torfs, die geluidstechnicus is, kansen gezien en gegrepen in de entertainmentwereld. Hij sluit zijn presentatie af met een quote van Steve Jobs: “Let’s go invent tomorrow rather than worrying about what happened yesterday.”

Telkens kregen de leerlingen een boeiend, concreet, levensecht, inspirerend getuigenis over een wereld die bijzonder snel evolueert.

Dit bezoek wordt georganiseerd door Vlajo om jonge mensen kennis te laten maken met ondernemerschap en de beroepenwereld waarin ze later zullen terecht komen.

512