PIME

Milieudag, 4de jaar

De leerlingen van het vierde jaar trokken vrijdag op onderzoek voor het vak biologie. Met de fiets reden ze naar het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) in Lier.

De leerlingen onderzochten er de kwaliteit van het Netewater en van het water van een plaatselijke vijver. Hierbij keken ze naar chemische parameters zoals de hoeveelheid opgelost zuurstofgas, het stikstofgehalte de zuurtegraad, de hardheid en de nitriet- en nitraatwaarden.

Later kregen de leerlingen een visnetje om zoveel mogelijk waterdiertjes uit de vijver te vangen. Nadien werd de vangst gedetermineerd om de Belgische Biotische Index te bepalen. Hiervoor zoeken de leerlingen op een tabel welk gevangen diertje het minst tolerant is tegen vervuiling. Na de nodige vaststellingen werden alle gevangen diertjes zorgvuldig weer vrijgelaten in hun biotoop.

412