Relatiedag

4de jaar

Dinsdag ruilden onze vierdejaars hun lessen in voor een relatiedag. Het initiatief kwam van de leerlingen welzijnswetenschappen, die ook het programma uitwerkten. In de voormiddag trok elke klas met de titularis naar een park in Mechelen, voor sport en spel. De voormiddag werd afgesloten met een multiculturele lunch, die de leerlingen zelf hadden voorbereid. Na de middag was er een gezamenlijk stadsspel in Mechelen. Het was een fijn om elkaar en onze titularissen eens in een andere context te mogen ontmoeten en we hopen dat dit kan bijdragen aan een fijn een leerrijk schooljaar.

741