Latijnse Cantus

Prosit Senior, prosit corona, ad fundum!

In het kader van de lessen postklassiek Latijn hebben de leerlingen de eerste cantus van hun leven beleefd… in het Latijn!

Tijdloze klassiekers werden vol enthousiasme in het Latijn gezongen, o.a. carmina burana, Maxima Minda, Yellow Submarine, Clementine, ‘k zag twee beren, Lief klein konijntje… Tussen de liedjes door werden er bekers aqua gedronken, ad libitum, maar uiteraard ook ad fundum!

331