Lichaamsstelsels

Natuur, Ruimte & Techniek – STEM, 2de jaar

Tijdens de lessen NRT (Natuur, Ruimte & Techniek – STEM) werken we met de tweedejaars Latijn rond het thema lichaamsstelsels. Je weet wel: bloedvatenstelsel, spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, zenuwstelsel, voortplantingsstelsel, hormoonstelsel en urinestelsel.De leerlingen van 2a en 2b hebben hier een groepswerk rond gedaan. Daarbij kreeg elke groep een stelsel toegewezen en moesten ze een orgaan van dat stelsel bestuderen aan de hand van een dissectie en proefjes. Later hebben ze hier een presentatie over gemaakt en die aan de klas gepresenteerd.

421